lịch sử phát triển chevrolet

Sự ra đời hình thành và phát triển của hãng xe Chevrolet

Chevrolet cũng góp phần đem lại sự thoải mái và dễ chịu cho người sử dụng khi trang bị hệ giảm xóc độc lập trước cho xe vào năm 1934. Công nghệ này làm tăng giá trị sản phẩm lên rất nhiều vì tại thời điểm đó chất lượng đường chưa được như ngày nay.