lịch sử phát triển cadillac

Sự ra đời hình thành và phát triển của hãng xe Cadillac

Năm 2000-2001, Cadillac khẳng định lại đẳng cấp trên đường đua mà hãng đã lãng quên, nhờ việc tập trung vào những công nghệ tiên tiến nhất nhằm nâng cao khả năng vận hành của xe. Cadillac trở lại đường đua Presidental Inaugural Parade vào năm 2001. Trải qua hơn 100 năm không ngừng nỗ